Bewustwording

26 mei 2019

CE-markering: geen garantie voor veiligheid

veiligheidsmerk-ce-geen-garantie-veilig-en-gezond-product

CE-gemarkeerde producten wekken vertrouwen, dat is helaas niet altijd terecht. Een CE-markering op een rookgasafvoer zegt alleen iets over de productspecificatie, de ‘basiseisen’ conform Europese richtlijnen. Het betekent echter niet dat CE-gemarkeerde rookkanalen zomaar in Nederland kunnen worden toegepast. Dat hangt af van de prestatie-eisen zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012.

Geen garantie of kwaliteitskeurmerk

Dus als u een traditioneel dubbelwandig halffabricaat rookkanaal met CE-verklaring koopt, dat niet zelfstandig voldoet aan de Nederlandse prestatie-eisen, dan mag dat product in Nederland niet zomaar worden toegepast. Het aanbrengen van een (volledige) extra brandwerende omkokering zou de brandveiligheid kunnen vergroten. Maar: om aan de Nederlandse eisen te voldoen, moet de pijp – inclusief omkokering – getest en exact conform diezelfde opstelling geïnstalleerd worden. Dat moet dan blijken uit de prestatieverklaring en het installatievoorschrift, waarin tot in detail omschreven staat hoe de omkokering moet worden opgebouwd en welke materialen moeten worden toegepast, zodat het geheel overeenkomt met de geteste situatie.

Kies voor veiligheid en zekerheid

Een alles-in-1 ISODUCT rookgasafvoer voldoet door de ingebouwde brandveilige omkokering als enige rookkanaal zelfstandig aan alle eisen voor brandveiligheid en wetgeving voor rookgasafvoervoorzieningen in Nederland. Montage van een extra omkokering is dus niet nodig!

Meer informatie

Lees meer over CE-markering en Europese regelgeving m.b.t. de fabricage van rookgasafvoeren in de brochure ‘CE-markering op bouwproducten’ op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).