Bewustwording

13 oktober 2023

Pyrolyse: het verborgen gevaar

pyrolyse
Pyrolyse is een verbrandingsproces, dat ontstaat als de houten balken of het dakgebinte om het rookkanaal door de jaren heen zó droog zijn geworden, dat ze bij langdurig stoken spontaan in brand vliegen.

Door die structuurverandering kan hout al bij een relatief lage temperatuur zomaar ineens ontbranden. Oók ’s nachts, als de kachel of haard al even uit is.

Top 5 brandoorzaken

Wat veel mensen niet weten, is dat – samen met creosootvorming – pyrolyse een van de belangrijkste oorzaken van schoorsteenbrand is. Dat kan pas na vele jaren en dus al bij zeer lage temperaturen gebeuren. Pyrolyse treedt meestal op bij verkeerd geïnstalleerde en/of niet- of niet correct omkokerde halffabricaat schoorsteenkanalen.

Pyrolyse door warmtegeleiding

Hoe zit dat precies? Anders dan bij Isoduct, worden (onzelfstandige) rookkanalen veelal omkokerd om aan de geldende wet- en regelgeving te kunnen voldoen. Stel, zo'n halffabricaat rookkanaal wordt ter plaatse keurig conform installatievoorschrift van de fabrikant, door een timmerman of installateur omkokerd.

De schroeven waarmee het brandwerend plaatmateriaal aan de omkokering is bevestigd, staan indirect echter zo goed als ‘in verbinding’ met het rookkanaal. Dat wil zeggen: in verbinding met de enorm hoge temperaturen die zich rondom het rookkanaal kunnen voordoen. De schroeven geleiden de warmte naar de (veelal houten) omliggende constructie en er ontstaat vroeg of laat  brand door warmtestuwing en/of pyrolyse.

Geef brand geen kans

Met een rookkanaal van Isoduct is de kans op (woningbrand door) schoorsteenbrand door creosootvorming, oververhitting of pyrolyse nagenoeg nihil.

Alles wat u nodig heeft, in een compleet rookgaskanaalsysteem.