Voorlichting

16 september 2022

Woningbrand door schoorsteenbrand voorkomen

Woningbrand door schoorsteenbrand voorkomen-Isoduct

Wist u dat een schoorsteenbrand in de top 3 van de grootste veroorzakers van een woningbrand staat? Maar liefst 33% van alle woningbranden start in de schoorsteen. Dat zijn schrikbarende cijfers, totaal onnodig wat ons betreft. En dit is waarom.

Wees er als eerste bij

Een rookkanaal mag nooit de oorzaak zijn van woningbrand, dat is zelfs zo vastgelegd in de regelgeving. Die regels omtrent rookgasafvoeren worden vastgelegd in het Bouwbesluit. Daarin staat in artikel 2.59 m.b.t rookgasafvoeren vermeldt:

Een afvoervoorziening voor rookgas is brandveilig, bepaald volgens NEN 6062.

En toch gaat het regelmatig mis…

Als alle regels en voorschriften zo goed zijn vastgelegd – ervan uitgaande dat eenieder of in ieder geval de overgrote meerderheid zich daaraan houdt: Waarom gaat het in de praktijk dan toch nog zó vaak mis?

Een aantal mogelijke oorzaken zijn:

  • (Foutieve) aanleg van de omkokering
  • Geen of onvoldoende ventilatie rondom het kanaal
  • Verkeerd stoken
  • Gebrekkig onderhoud (en daardoor roetophoping/creosootvorming)

P.S. Lees meer over creosootvorming, warmtestuwing en pyrolyse in veelgestelde vragen over begrippen & wetgeving.

Omkokering

Veel van de in Nederland verkochte dubbelwandige schoorsteenkanalen – hiermee bedoelen we de metalen buis waardoor de rookgassen worden afgevoerd – voldoen op zichzelf niet aan de geldende Nederlandse brandveiligheidseisen.

Daarom adviseert de fabrikant van zo’n halffabricaat kachelpijp, het rookkanaal in een ‘brandwerende’ omkokering te plaatsen, want zónder een omkokering mag een rookkanaal überhaupt niet geplaatst worden (met uitzondering van Isoduct-kanalen).

Daar wringt vaak de schoen, dit is hoe dat zit:

CE-keurmerk

Veel producten hebben – net als rookkanalen – een CE-keurmerk. Door die CE-markering zijn veel consumenten in de veronderstelling dat het product dan ook veilig is, alhoewel CE in principe niets zegt over de veiligheid: het is slechts een verklaring van de fabrikant dat het product aan de minimale Europese eisen voldoet – en welke behaalde technische prestaties het systeem heeft.

CE + CE = Geen CE

Als meerdere afzonderlijke producten samen een nieuw ‘systeem’ vormen, dan vervallen de afzonderlijke keurmerken. En daarmee vervalt veelal ook de aansprakelijkheid van de fabrikant/importeur.

Even vertaald naar de situatie met een rookkanaal:

Halffabricaat of volwaardig?

Een standaard dubbelwandig rookkanaal voldoet – in tegenstelling tot Isoduct – op zichzelf niet aan het Bouwbesluit, en dus niet aan de gestelde technische prestaties. Dat betekent dus dat je zo’n rookkanaal niet op zichzelf in een gebouw kunt toepassen. Daarom staat er in de handleiding van zo’n ‘halffabricaat’ rookkanaal dat het rookkanaal alsnog conform de daarvoor geldende instructies en veiligheidsafstanden omkokerd moet worden met brandwerende beplating (waarmee ze de aansprakelijkheid meteen afschuiven naar de installateur of doe-het-zelver).

Ter illustratie

Door die extra, separaat aangebrachte omkokering breng je meerdere producten bij elkaar, die op zichzelf wellicht wél – maar samen niet brandveilig hoeven te zijn. Als je een CE-gemarkeerde telefoon met een CE-gemarkeerde magnetron combineert en beide in gebruik stelt, dan loopt dat meestal ook niet goed af ;)

Schijnveiligheid & onzekerheid

Als consument weet je na aanleg van je rookkanaal dus niet zeker, of de combinatie van het rookkanaal met de noodzakelijke omkokering die de installateur aanlegt, ook daadwerkelijk veilig is – tenzij het hele systeem daar na aanleg op wordt getest.

Onzichtbare brandrisico’s

Daar komt nog eens bij, dat de voorgeschreven vereisten in de praktijk voor dergelijke halffabrikaat rookkanalen vrijwel niet haalbaar zijn. En dat ook al wordt een omkokering ventilerend en volgens de voorschriften aangelegd, bij reguliere halffabricaten met de verplichte en separaat aangelegde omkokering kan:

  • Creosootvorming
  • Warmtestuwing
  • Pyrolyse

… of zelfs een simpele schroef door de brandwerende omkokering (warmtegeleiding) – al een oorzaak van brand zijn. Precies wat volgens de regelgeving eigenlijk nooit zou mogen gebeuren.

Wat te doen?

Het goede nieuws? Dat alles is eenvoudig te voorkomen met Isoduct: het best verkrijgbare rookkanaalsysteem op de Nederlandse markt – met ingebouwde brandprotectie. Veiliger bestaat niet.

Bekijk de prestaties & voordelen van Isoduct.

Brand in en om het rookkanaal voorkomen

Onze tips om woningbrand door schoorsteenbrand te voorkomen?

✓ Kies voor een alles-in-1 rookkanaalsysteem van Isoduct®
✓ Volg het installatievoorschrift
✓ Stook verantwoord & volgens de Zwitserse methode
✓ Gebruik uitsluitend droog, schoon en geschikt hout
✓ Zorg voor regelmatig onderhoud

Houd het hoofd koel. Met Isoduct.

Een rookkanaal van Isoduct wordt aan de buitenkant nooit brandgevaarlijk heet en is daardoor overal toepasbaar, zelfs in de buurt van brandbare materialen zoals riet. Kunt u nagaan.

Wilt meer over dit onderwerp weten? Bekijk onze rubriek veelgestelde vragen & antwoorden.

Isoduct beschermt uw huis tegen schoorsteenbrand – en daarmee woningbrand door schoorsteenbrand. Kunt u weer gerust gaan slapen ;)

*Bij normaal gebruik en onderhoud